เรื่อง :: เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นหนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017"

       

          เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นหนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017"
 


: 27 ธ.ค. 2559