เรื่อง :: สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       

          สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม และลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่ www.training.nida.ac.th
 


: 27 ธ.ค. 2559