เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

       

          ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผ่านระบบลงทะเบียนที่ http://conference.pim.ac.th/
 


: 27 ธ.ค. 2559