เรื่อง :: คณะแพทยศาสตตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

       

 
        คณะแพทยศาสตตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เรื่อง "Advanced R Programing Language for Data Analysis and Statistical Application (R2017)"
http://bdm.si.mahidol.ac.th/R2017
 


: 09 ม.ค. 2560