เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข่าวร่วมการฝึกอบรมกับ สวทช.

       

 
        สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักพัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร
 


: 09 ม.ค. 2560