เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

       

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อม ซีดีข้อมูลมายัง ;
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น วัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคา 2560
สอบถามเพิ่มเติม, ; 088-5852069
 


: 31 ม.ค. 2560