เรื่อง :: ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017

       

 
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์จำลอง ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม. สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ที่ http://www.thaisim.org 
 


: 31 ม.ค. 2560