เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017

       

 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 25 -28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย
บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้ถูกนำเสนอในที่ประชุม จะถูกตีพิมพ์ใน
ECTI-CARD Proceeding สามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI
 


: 31 ม.ค. 2560