เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6"

       

 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6” ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.arda.or.th และสมัครผ่านระบบ pdms.arda.or.th โดยมีค่าะรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 5,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0 2579 7435 ต่อ 3614 (อนงค์)
 


: 31 ม.ค. 2560