เรื่อง :: ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณี (เพิ่มเติม) 2558

       

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง” ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ประเภทกิจกรรมเด่น/กีฬา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m2/m_news.php?n_id=TVRrek9BPT0=
 


: 09 ก.พ. 2560