เรื่อง :: สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

       

 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rpa.or.th หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร 02-5798688 โทรสาร 02-5798688
 


: 27 ก.พ. 2560