เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

       

 
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม
1.หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 2 และ 3
2.หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 3 และ 4
 


: 09 มี.ค. 2560