เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices"

       ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices"


: 27 มี.ค. 2560