เรื่อง :: โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2

       

      ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ เเจ้งว่า มูลนิธิเอเซีย - ยุโรป (Asia - Europe Foundation - AAEF) จะจัดโครงการ โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "Access to Youth Employment" ณ กรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 4 - 8 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเเลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคเเละวิธีการเเก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในยุคปัจุบัน เเละมูลนิธิเอเซีย - ยุโรปมีความประสงค์จะเชิญชวนเยาวชนจากสมาชิกอาเซม (Asia - Europe Meeting - ASEM )(อายุระหว่าง 18 - 30) เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้จัด จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ที่พัก เเละอาหารในระหว่างการประชุมให้เเก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ทั้งนี้ หากนักเรียน/นักศึกษาสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เเละขอให้ผู้สมัครสำเนาให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asemthailand@gmail.com
 


: 27 มี.ค. 2560