เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”

       

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ขอเชิญนักวิจัยส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/
 


: 03 ก.ค. 2560