เรื่อง :: วช. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

       

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน ครั้งที่ 6″ (The Sixth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0” : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสามารถสือบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือ http://www.vijaichina.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2561 2445 ต่อ 306

 
 


: 08 ก.ย. 2560