เรื่อง :: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

       

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560 สาขาวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.mut.ac.th
       
 


: 13 ก.ย. 2560