เรื่อง :: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

       

        ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสูตร
       
 


: 18 ก.ย. 2560