เรื่อง :: บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รับสมัครพนักงาน QC &

       

           เนื่องด้วยทางบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร (นม) มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท
เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสถาบันรวมถึงผู้ที่มีความสนใจ ที่กำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง
 


: 28 ก.ย. 2560