เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ "Interpretation of Cell motility through 3D WOนาd healing and transWell assay"

       

           ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ "Interpretation of Cell motility through 3D WOนาd healing and transWell assay"
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://medinfo.psu.ac.th/pr_semina.php
 


: 19 ต.ค. 2560