ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 21 เม.ย. 2565 198
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 เม.ย. 2565 196
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 มี.ค. 2565 221
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 2564 270
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 256
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 317
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 291
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 275
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561 428
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 555
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ธ.ค. 2558 384
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558 365
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 389
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 386
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 410
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 534


พบข้อมูลจำนวน 16 รายการ : 1 หน้า : 1