ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 21 เม.ย. 2565 20
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 เม.ย. 2565 18
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 มี.ค. 2565 43
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 2564 70
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 118
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 177
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 161
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 139
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561 300
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 427
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ธ.ค. 2558 264
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558 240
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 274
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 266
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 309
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 417


พบข้อมูลจำนวน 16 รายการ : 1 หน้า : 1