ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 21 เม.ย. 2565 243
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 เม.ย. 2565 245
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 มี.ค. 2565 274
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 2564 317
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 300
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 363
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 336
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 330
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561 474
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 598
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ธ.ค. 2558 426
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558 405
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 433
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 430
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 453
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 582


พบข้อมูลจำนวน 16 รายการ : 1 หน้า : 1