ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 21 เม.ย. 2565 117
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 เม.ย. 2565 116
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 มี.ค. 2565 139
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 2564 180
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 198
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 253
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 234
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 205
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561 373
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 501
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ธ.ค. 2558 324
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558 310
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 333
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 332
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 363
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 483


พบข้อมูลจำนวน 16 รายการ : 1 หน้า : 1