ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 21 เม.ย. 2565 254
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 เม.ย. 2565 260
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 มี.ค. 2565 286
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 2564 326
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 312
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 375
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มี.ค. 2563 350
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 342
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561 489
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 614
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ธ.ค. 2558 438
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558 422
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 443
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 441
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 469
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 596


พบข้อมูลจำนวน 16 รายการ : 1 หน้า : 1