ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ” 13 มี.ค. 2560 199
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 มี.ค. 2560 221
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ 09 มี.ค. 2560 206
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 09 มี.ค. 2560 201
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรม 09 มี.ค. 2560 236
รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12 06 มี.ค. 2560 183
ขอเชิญร่วมงาน "อัตลักษณาภาษีศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2560" 06 มี.ค. 2560 187
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "นวัตกรรม และสหกิจศึกษา 4.0" 06 มี.ค. 2560 234
โครงการประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" 06 มี.ค. 2560 263
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13 06 มี.ค. 2560 197
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 06 มี.ค. 2560 184
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานเวทีนำเสนอโครงงานฐานวิจัยระดับประเทศ(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา) ประจำปี 2560 06 มี.ค. 2560 188
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 06 มี.ค. 2560 196
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560 27 ก.พ. 2560 173
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27 ก.พ. 2560 358
สกอ.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัฒกรรม (Newton Mobility Grants) 27 ก.พ. 2560 324
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย 27 ก.พ. 2560 216
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) 27 ก.พ. 2560 184
สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 27 ก.พ. 2560 188
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ครั้งที่ 4 27 ก.พ. 2560 215


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>