ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 22 ธ.ค. 2559 133
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22 ธ.ค. 2559 138
การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” 22 ธ.ค. 2559 138
การประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017" 22 ธ.ค. 2559 147
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC 2017)" 22 ธ.ค. 2559 138
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 22 ธ.ค. 2559 132
การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” 22 ธ.ค. 2559 148
ประชาสัมพันธ์งานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 22 ธ.ค. 2559 144
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ และหมายเลขที่นั่งสอบ ปีการศึกษาที่ 2/2559 ภาคปกติ ครั้งที่ 1 22 ธ.ค. 2559 154
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แนะหลักสูตรใหม่ ให้ทุน 21 ธ.ค. 2559 160
ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธ.ค. 2559 115
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 21 ธ.ค. 2559 135
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 20 ธ.ค. 2559 140
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุตลากรวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 20 ธ.ค. 2559 104
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” 20 ธ.ค. 2559 242
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15 ทุน 20 ธ.ค. 2559 109
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 20 ธ.ค. 2559 96
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 20 ธ.ค. 2559 135
บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรม 20 ธ.ค. 2559 137
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 09 ธ.ค. 2559 157


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>