ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ประชาสัมพันธ์งานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 22 ธ.ค. 2559 284
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ และหมายเลขที่นั่งสอบ ปีการศึกษาที่ 2/2559 ภาคปกติ ครั้งที่ 1 22 ธ.ค. 2559 260
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แนะหลักสูตรใหม่ ให้ทุน 21 ธ.ค. 2559 287
ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธ.ค. 2559 235
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 21 ธ.ค. 2559 270
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 20 ธ.ค. 2559 281
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุตลากรวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 20 ธ.ค. 2559 229
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” 20 ธ.ค. 2559 383
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15 ทุน 20 ธ.ค. 2559 236
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 20 ธ.ค. 2559 215
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 20 ธ.ค. 2559 288
บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรม 20 ธ.ค. 2559 268
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 09 ธ.ค. 2559 299
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 09 ธ.ค. 2559 335
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหญิง 02 ธ.ค. 2559 313
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง รุ่นที่ 4 02 ธ.ค. 2559 272
กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 25 พ.ย. 2559 274
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15) 16 พ.ย. 2559 411
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา 16 พ.ย. 2559 538
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 16 พ.ย. 2559 280


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>