ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
เปิดรับสมัครแล้ว "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11" 15 ส.ค. 2559 274
งานประชุมวิชาการ The 6th International Graduate Research Conference 2017 15 ส.ค. 2559 182
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS) 15 ส.ค. 2559 176
ขอเชิญเข้าชมงาน Food & Hotel Thailand (FHT) 2016 10 ส.ค. 2559 215
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10 ส.ค. 2559 306
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ 10 ส.ค. 2559 290
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 10 ส.ค. 2559 173
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 131 10 ส.ค. 2559 2225
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 10 ส.ค. 2559 181
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญชวนคณาจารย์ นักคึกษา บุคลากร เข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 05 ส.ค. 2559 194
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2559 05 ส.ค. 2559 213
BaoYoungBlood Season 3 รับสมัคร Audition วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559 05 ส.ค. 2559 214
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือประจำปี 2559 (หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559) 05 ส.ค. 2559 179
ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 7 สิงหาคม 2559 05 ส.ค. 2559 178
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" 05 ส.ค. 2559 171
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 02 ส.ค. 2559 178
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 02 ส.ค. 2559 201
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 02 ส.ค. 2559 185
วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02 ส.ค. 2559 184
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 02 ส.ค. 2559 199


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>