ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 02 ส.ค. 2559 224
กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาประประชาชนทั่วไปร่วมเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 02 ส.ค. 2559 190
กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนประเทศเม็กซิโก 02 ส.ค. 2559 146
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016 27 ก.ค. 2559 223
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ 27 ก.ค. 2559 230
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TUSAT 27 ก.ค. 2559 176
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2” 27 ก.ค. 2559 168
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2” 27 ก.ค. 2559 189
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 27 ก.ค. 2559 206
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560 25 พ.ค. 2559 164
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 22 ก.ค. 2559 237
รายละเอียดการและใบสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 17 ก.ค. 2559 178
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2558 15 ก.ค. 2559 195
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2558 15 ก.ค. 2559 195
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ค. 2559 313
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ค. 2559 194
เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ 22 มิ.ย. 2559 437
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 210
เอกสารนโยบาย มาตรการ และเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 07 มิ.ย. 2559 210
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 07 มิ.ย. 2559 321


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>