ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 131 10 ส.ค. 2559 2346
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 10 ส.ค. 2559 300
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญชวนคณาจารย์ นักคึกษา บุคลากร เข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 05 ส.ค. 2559 274
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2559 05 ส.ค. 2559 308
BaoYoungBlood Season 3 รับสมัคร Audition วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559 05 ส.ค. 2559 290
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือประจำปี 2559 (หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559) 05 ส.ค. 2559 300
ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 7 สิงหาคม 2559 05 ส.ค. 2559 262
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" 05 ส.ค. 2559 278
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 02 ส.ค. 2559 293
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 02 ส.ค. 2559 339
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 02 ส.ค. 2559 333
วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02 ส.ค. 2559 295
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 02 ส.ค. 2559 329
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 02 ส.ค. 2559 354
กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาประประชาชนทั่วไปร่วมเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 02 ส.ค. 2559 277
กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนประเทศเม็กซิโก 02 ส.ค. 2559 246
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016 27 ก.ค. 2559 340
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ 27 ก.ค. 2559 321
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TUSAT 27 ก.ค. 2559 298
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2” 27 ก.ค. 2559 293


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>