ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 01 มิ.ย. 2559 193
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 พ.ค. 2559 212
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) สำหรับหน่วยงาน” 28 เม.ย. 2559 199
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับรางวัล Best Paper Award 26 เม.ย. 2559 1200
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ รับสมัครพนักงาน 21 เม.ย. 2559 219
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 55 – 58 18 เม.ย. 2559 207
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 18 เม.ย. 2559 171
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 11 เม.ย. 2559 243
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา 07 เม.ย. 2559 560
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 05 เม.ย. 2559 220
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 05 เม.ย. 2559 186
ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 30 มี.ค. 2559 161
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรรหาเด็กและเยาวชน 30 มี.ค. 2559 164
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 18 มี.ค. 2559 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่นักศึกษา 15 มี.ค. 2559 243
สี่นักวิทยาศาสตร์แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (CSA) ผ่านการทดสอบความชำนาญกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 11 มี.ค. 2559 391
รับสมัครนายกองค์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 10 มี.ค. 2559 206
รับสมัครกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย จากผู้แทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 08 มี.ค. 2559 173
โครงการสัมมนา หัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" 08 มี.ค. 2559 168


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>