ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2” 27 ก.ค. 2559 233
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 27 ก.ค. 2559 246
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560 25 พ.ค. 2559 213
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 22 ก.ค. 2559 284
รายละเอียดการและใบสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 17 ก.ค. 2559 221
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2558 15 ก.ค. 2559 238
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2558 15 ก.ค. 2559 239
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ค. 2559 395
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ค. 2559 226
เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ 22 มิ.ย. 2559 495
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 255
เอกสารนโยบาย มาตรการ และเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 07 มิ.ย. 2559 252
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 07 มิ.ย. 2559 373
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 01 มิ.ย. 2559 235
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 พ.ค. 2559 254
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) สำหรับหน่วยงาน” 28 เม.ย. 2559 251
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับรางวัล Best Paper Award 26 เม.ย. 2559 1267
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ รับสมัครพนักงาน 21 เม.ย. 2559 296
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 55 – 58 18 เม.ย. 2559 258
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 18 เม.ย. 2559 217


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>