ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การนึกศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 08 มี.ค. 2559 137
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต 08 มี.ค. 2559 145
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 751
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 215
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 184
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 12 ก.พ. 2559 195
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาสารครุศาสตร์เมืองช้าง 11 ก.พ. 2559 250
คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2559 09 ก.พ. 2559 192
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถานการณ์ 09 ก.พ. 2559 186
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถานการณ์ 09 ก.พ. 2559 210
กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 26 ม.ค. 2559 202
ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 13 ม.ค. 2559 214
ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 13 ม.ค. 2559 188
มอบกระเช้าอวยพรและขอพรแด่ท่านอธิการบดี ปี 2559 13 ม.ค. 2559 188
ขอเชิญเข่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ 12 ม.ค. 2559 187
ขอเชิญเข่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ 12 ม.ค. 2559 256
รางวัลผลงานวิจัยสหกิจศึกษาดีที่สุดในวันปัจฉิมสหกิจศึกษา 2558 03 ธ.ค. 2558 255
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 20 ต.ค. 2558 255
แหล่งทุนวิจัยภายใน 20 ต.ค. 2558 254
การประกวดภาพยนต์สั้นอเมซิ่ง ราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว 09 ต.ค. 2558 218


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>