ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
งดใช้อาคารเรียน ตึก ๑๔ ในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย. ๕๖ 21 พ.ย. 2556 254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒ 15 พ.ย. 2556 379
รับสมัครนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 11 พ.ย. 2556 274
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 07 พ.ย. 2556 259
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 06 พ.ย. 2556 273
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 04 พ.ย. 2556 231
การเลื่อนวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2556 01 พ.ย. 2556 326
รับสมัครทีมเข้าแข่งขัน การตำส้ม ไทย ปู เทศกาลงานปีนเขาเข้าถ้ำ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 01 พ.ย. 2556 219
สรุปรายละเอียด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1-7 17 ต.ค. 2556 247
มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร จะทำการสรรหาอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 03 ต.ค. 2556 486
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 03 ต.ค. 2556 386
กำหนดการโครงการประเพณีขึ้นเขาสักการะพระในถ้ำจอมพล ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556 30 ก.ย. 2556 241
ตารางคุมสอบ ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษา 1 (สำหรับอาจารย์) 27 ก.ย. 2556 254
ขยายเวลาการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง รุ่นที่2 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 25 ก.ย. 2556 290
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี2556 17 ก.ย. 2556 257
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2556 03 ก.ย. 2556 394
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 5-6 กันยายน 2556 22 ส.ค. 2556 306
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ Action Plan 2557 15 ส.ค. 2556 268
เงื่อนไขและอัตราค่าบริการในการใช้บริการสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา 05 ส.ค. 2556 264
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 02 ส.ค. 2556 298


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>