ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ประกาศเรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม 10 มี.ค. 2557 359
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากฝ่ายสร้างสนนค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา 10 มี.ค. 2557 312
รายละเอียดการสมัครงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 07 มี.ค. 2557 481
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครงานด่วน 2 ตำแหน่ง 03 มี.ค. 2557 600
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 25 ก.พ. 2557 373
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 ก.พ. 2557 356
ด่วนมาก ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท/เอก ในและต่างประเทศ 19 ก.พ. 2557 407
รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2557 10 ก.พ. 2557 7695
บริษัทเออาร์ไอที เรียนเชิญนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 สอบวัดมาตราฐานด้านไอที 10 ก.พ. 2557 412
รับสมัครคัดเลือกตัวแทนคณะ เพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 13 ธ.ค. 2556 343
กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 12 ธ.ค. 2556 323
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒ 26 พ.ย. 2556 504
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 25 พ.ย. 2556 426
งดใช้อาคารเรียน ตึก ๑๔ ในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย. ๕๖ 21 พ.ย. 2556 313
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒ 15 พ.ย. 2556 455
รับสมัครนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 11 พ.ย. 2556 360
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 07 พ.ย. 2556 329
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 06 พ.ย. 2556 342
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 04 พ.ย. 2556 292
การเลื่อนวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2556 01 พ.ย. 2556 387


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>