ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
รายชื่อผู้ได้รับทุน (คสม.) ประจำปีการศึกษา 2556 18 ก.ค. 2556 689
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2556 16 ก.ค. 2556 239
ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้ห้องสมุดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 12 ก.ค. 2556 252
กำหนดงดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค 1/2556 (ภาคพิเศษ) 12 ก.ค. 2556 317
ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมแก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 02 ก.ค. 2556 266
ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2556 02 ก.ค. 2556 246
ภาพถ่ายการผลิตและจำหน่ายกระทงขนมปัง 25 มิ.ย. 2556 271
ทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2556 24 มิ.ย. 2556 254
การคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าหมู่เรียนเป็นกรรมการสภานักศึกษาและดำเนินงานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 14 มิ.ย. 2556 246
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 14 มิ.ย. 2556 356
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 14 มิ.ย. 2556 252
พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือนปี56 05 มิ.ย. 2556 298
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่9 2556) 22 มี.ค. 2556 269
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖) 11 มี.ค. 2556 295
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 11 มี.ค. 2556 260
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 11 มี.ค. 2556 244
แจ้งความไม่สะดวกในการติดต่อราชการกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 - 22 มีนาคม 2556 11 มี.ค. 2556 265
ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556 18 ก.พ. 2556 253
แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี 18 ก.พ. 2556 262
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ บวงสรวงพระพิฆเณศ และปู่ฤาษีบรมครู วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 18 ก.พ. 2556 264


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>