ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
แบบฟอร์มการประเมิน SAR ระดับสาขา 13 ก.พ. 2556 249
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิเคราห์ (Analyst) 08 ก.พ. 2556 1098
รับสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์การสอบ O-NET 21 ม.ค. 2556 255
แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 21 ม.ค. 2556 251
ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 17 ม.ค. 2556 261
สมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งวันที่ 30 มกราคม 2555 17 ม.ค. 2556 308
กำหนดการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 17 ม.ค. 2556 295
ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2556 03 ม.ค. 2556 251
แนวปฏิบัติในการสอบ ประมวลความรู้ สมรรถนะภาษาอังกฤษ และ ทักษะคอมพิวเตอร์นักศึกษาระดับปริญาตรี 03 ม.ค. 2556 252
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 03 ธ.ค. 2555 310
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ARIT BOOK FAIR" วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 16 พ.ย. 2555 295
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง – ดอกไม้สด 14 พ.ย. 2555 309
กำหนดการ โครงการ “ลานศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์” 14 พ.ย. 2555 253
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 06 ก.ค. 2555 1331
นโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 06 ก.ค. 2555 368
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555 06 ก.ค. 2555 328
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 03 ก.ค. 2555 480
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) 03 ก.ค. 2555 582
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาทุนส่งเสริมนักกิจกรรม(คสม.) ทุนให้เปล่า 5000 บาท 20 มิ.ย. 2555 530
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 19 มิ.ย. 2555 397


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>