ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ตารางฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 14 ก.พ. 2555 426
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นนายองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06 ก.พ. 2555 532
ประชาพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 26 ม.ค. 2555 415
การสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ม.ค. 2555 609
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ธ.ค. 2554 400
การกำหนดภาระอื่นและค่าภาระงานในลักษณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 26 ธ.ค. 2554 381
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับทำ คุกกี้-เค้ก ปีใหม่ 13 ธ.ค. 2554 703
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลในการขึ้นทะเบียนจ่ายตรง 06 ธ.ค. 2554 343
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555 06 ธ.ค. 2554 394
ขอเชิญสมัครรับการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี พ.ศ. 2555 06 ธ.ค. 2554 345
แนะนำเว็บไซต์หาที่ฝึกงานออนไลน์สำหรับนักศึกษา 02 พ.ย. 2554 386
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คสม. 22 ก.ย. 2554 416
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุน คสม 12 ก.ย. 2554 487
ตารางกำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554 20 ก.ค. 2554 476
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา ๒๕๕๔ 13 ก.ค. 2554 568
โครงการหล่อเทียน-แห่เทียน ประจำปีการศึกษา 2554 12 ก.ค. 2554 464
รายชื่อนักศึกษาขาดสอบปรับพื้นฐาน 12 ก.ค. 2554 535
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนให้เปล่า ปีการศึกษา 2554 21 มิ.ย. 2554 733
กำหนดการสอบปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 16 มิ.ย. 2554 1103
ฉบับที่85 (29พ.ค.-4 มิ.ย.54) 29 พ.ค. 2554 525


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ] Next>>