ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
Call for papers for the RSU National and International Research Conference and International Creative Arts 2017 [10 November 2016] 15 พ.ย. 2559 338
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15 พ.ย. 2559 235
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20 Word Congress on Cilnical Nutrition (WCCN) 2016 15 พ.ย. 2559 234
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) 11 พ.ย. 2559 226
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 10 พ.ย. 2559 222
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 08 พ.ย. 2559 247
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 08 พ.ย. 2559 239
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 08 พ.ย. 2559 209
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 04 พ.ย. 2559 224
ประชุมวิชาการ Cerebos Award Conference 2016 หัวข้อ Vitality and Healthy Aging: สูงวัยอย่างไร กายใจ 02 พ.ย. 2559 254
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9 31 ต.ค. 2559 226
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 31 ต.ค. 2559 238
ขอเชิญเข้าร่วมกระชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 25 ต.ค. 2559 318
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมฐูรณ์เพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS 25 ต.ค. 2559 236
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The International Conference on Advanced Pharmaceutical Research ครั้งที่ 4 25 ต.ค. 2559 232
ขอเชิญนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน 21 ต.ค. 2559 236
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 21 ต.ค. 2559 245
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี 27 ก.ย. 2559 823
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 27 ก.ย. 2559 245
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 27 ก.ย. 2559 255


พบข้อมูลจำนวน 440 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>