ประมวลภาพกิจกรรม...

ประชุม สัมมนา วิชาการ...

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี (69)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาสารครุศาสตร์เมืองช้าง (54)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถานการณ์ (50)
ขอเชิญเข่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ (93)
ทุนวิจัยเซเรบอสอวอรืด ครั้งที่ 15 (210)
ไต้หวัน ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (197)
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง” (362)
เชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมสมอง เรื่อง “กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” (253)
เชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียน (175)
เชิญเข้าร่วมอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ จำนวน 30 หลักสูตร (201)

ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า...

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (8)
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี (91)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) (358)
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง (690)
สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยทั่วไป 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรารับสมัครวันที่ 23 - 29 มีนาคม นี้ (214)
ประชาสัมพันธ์ งานราชการ (199)

แหล่งทุน...

ใบรายชื่อนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102