เรื่อง :: การแข่งขันการตำส้มไทย ปู เทศกาลงานปีนเขาเข้าถ้ำ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

       

การแข่งขันการตำส้ม (ไทย-ปู) 
เทศกาลงานปีนเขาเข้าถ้ำ 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5 ตอน "ร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย”

: 2013-11-06 13:22:24