เรื่อง :: กระทงขนมปัง 2556

       

     นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหารผลิตกระทงขนมปังเพื่อจำหน่ายในประเพณีลอยกระทงในบึงน้ำหรือสระน้ำต่าง ๆ ที่มีปลาอาศัยจำนวนมาก การเลือกใช้กระทงขนมปังแทนกระทงโฟมหรือพลาสติกที่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทย

: 2013-11-18 16:12:29