เรื่อง :: การอบรมเชิงปฏิบัติการทำชุดการสอน e-learning

       


การอบรมเชิงปฏิบัติการทำชุดการสอน e-learning
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ขอบคุณแฟ้มภาพจาก :: วัฒนา อ่วมเนตร

: 2014-08-01 03:25:51