เรื่อง :: ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)

       

     
 

 

 
  ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตา (911) ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     

: 2017-01-24 11:37:00