เรื่อง :: การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

     
 

 

 
  การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-08-22 15:54:00