เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

     
 

 

 
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมไม้แดง 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-11-28 11:07:00