เรื่อง :: มอบแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จาก(คสม.) จำนวน 26 เครื่อง

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) จำนวน 26 เครื่อง ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องดุสิตา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

: 2022-01-19 16:30:00