เรื่อง :: Moon & Star Of MCRU Freshy 2021

       วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนงค์นาถ ศรีดอนไผ่ ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด Moon & Star of MCRU Freshy 2021

: 2022-01-27 09:30:00