เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมไม้แดง ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: 2022-01-31 14:30:00