เรื่อง :: แนะแนวเชิงรุกโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ3) ณ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

: 2022-02-25 11:34:00