เรื่อง :: โครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย : งานจักสานจากหัตถกรรมพื้นบ้าน "กิจกรรมดอกไม้จากกระดาษ"

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย : งานจักสานจากหัตถกรรมพื้นบ้าน "กิจกรรมดอกไม้จากกระดาษ" วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 127 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบออนไลน์

: 2022-03-17 15:34:00