เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: 2022-02-22 11:34:00