เรื่อง :: ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561

       

           ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.inventorday.go.th
 


: 27 พ.ย. 2560