เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

       

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13พฤษภาคม 2561 ณ The Royale Chulan Kuala Lumpur,Malaysia ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ http://ichiss.upnm.edu.my/index.php
 
 


: 27 ธ.ค. 2560