เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.บูรพา)

       

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดย มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 


: 27 ธ.ค. 2560