เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตรของสวทช.

       

           1.หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2
(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC2)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/energy/fec2018-1

2.หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที 3
(Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3)
3D Printing เทคโนโลยีพลิกโลกสู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/3dp2018-1

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์)
E-mail: npd@nstda.ro.th
 
 


: 11 ม.ค. 2561